10 jan: WP 29 – Consent

These Guidelines provide a thorough analysis of the notion of consent in Regulation 2016/679, the General Data Protection Regulation (hereafter: GDPR). The concept of consent as used in the Data Protection Directive (hereafter: Directive 95/46/EC) and in the e-Privacy Directive to date, has evolved. The GDPR provides further clarification and specification of the requirements for obtaining and demonstrating valid consent. These Guidelines focus on these changes, providing practical guidance to ensure compliance with the GDPR and building upon Opinion 15/2011 on consent.

10 jan: Wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming)

#

08 jan: Pix |& Evi en Aster ICT AVG / GDPR-voorlichtingsseminar

Komend voorjaar moeten alle bedrijven voldoen aan de Europese General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat betekent dit concreet voor uw bedrijf? Aster helpt en organiseert voor u een GDPR-voorlichtingsseminar. De tijd tikt, de boetes zijn angstaanjagend (tot 20 miljoen euro) en het reputatierisico is groot. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat uw organisatie vanaf 25 mei 2018 op de juiste manier met de persoonsgegevens van uw klanten en werknemers omgaat. De GDPR is van toepassing op alle organisaties met klanten en/of werknemers; het maakt daarbij geen verschil of u…

#

01 jan: Gelukkig 2018 – Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op privacygebied zal 2018 een uitdagend jaar worden: Op 1 januari is namelijk er nog maar 143 dagen de tijd om te voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving, de AVG. Op woensdag 13 december 2017 is de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) voor goedkeuring naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet zal op 25 mei 2018 samen met de AVG in werking treden. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) wordt met deze uitvoeringswet ingetrokken en is dan niet meer van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens.