Privacy Statement

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens over overleden personen of organisaties zijn geen persoonsgegevens zijn.

Over ons

Pix |& Evi (KvK 69148732) is verantwoordelijke in de zin van de  AVG voor de gegevens die we van jou ontvangen. We zijn gevestigd aan de Ananasstraat 83 (2564 SN) in Den Haag.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Voor het leveren van onze diensten en/of producten hebben we bepaalde gegevens van jou nodig. Wij gebruiken alleen jouw persoonsgegevens voor duidelijk omschreven doelen en op basis van een wettelijk grondslag (in ons geval uitvoer van de overeenkomst, gerechtvaardigd belang of op basis van toestemming).

Zo gebruiken we jouw naam en e-mail adres als je wilt dat we je de uitkomst van de Mini Nul (0) meting en Pre-DPIA naar je mailen.

Ook gebruiken we jouw naam en e-mail adres om contact met je op te nemen als je ons een bericht hebt gestuurd via het contact formulier.

Wat je minder door hebt is dat we cookies plaatsen als je onze website gebruikt we gegevens van jou verzamelen om onze website, producten en/of diensten te verbeteren. 

Als je hebt aangegeven dat je ook graag nieuwsbrieven, updates en/of commerciële uitingen / aanbiedingen van ons wilt ontvangen, dan gebruiken we jouw gegevens ook voor marketing doeleinden.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Als je onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

i. Gebruik website:

We gebruiken Google Analytics om onze website en het bezoek daarvan bij te houden. We hebben dit Google Analytics volgens het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens ingesteld, zodat we zo min mogelijk gegevens van je verzamelen. Zo hebben we het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd, ‘gegevens delen’ uitgezet en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Daarnaast gebruiken we je IP-adres om de veiligheid te waarborgen, bots te blokkeren en verkeerde inlogpogingen te loggen.

Hoe gebruiken we cookies? Pix |& Evi plaatst cookies wanneer je onze site bezoekt. Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze sites gebruikt en hoe wij de boel beter en klantvriendelijker kunnen maken. Ze helpen ons ook om de sites te beveiligen. Hieronder lees je welke soorten cookies je bij ons tegen kunt komen.

Pix en Evi maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s je daarop bekijkt. We gebruiken die gegevens om onze websites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten.

Wil je toch geen cookies? Het staat je vrij om cookies uit te schakelen in jouw browser. Houd er dan wel rekening mee dat de websites niet optimaal werken. Via de links hieronder vind je specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:

ii. Mini Nul (0) meting: naam en e-mail adres

iii. Pre-DPIA: naam en e-mail adres

iv. Contact formulier: naam en e-mail adres

Als we jouw toestemming nodig hebben

Als we jouw gegevens op basis van toestemming verwerken dan heb je altijd het recht om jouw toestemming in te trekken. Dat kan je gemakkelijk doen door contact met ons op te nemen via de website of door in de mailing zelf op de knop te drukken dat je niet langer marketing mails wilt ontvangen. 

Als we voor de gegevens die we op basis van toestemming verwerken geen andere grondslag hebben, dan zullen we deze gegevens niet langer gebruiken en verwijderen.

Met wie delen we persoonsgegevens?

In een aantal gevallen verstrekken we jouw gegevens aan externe partijen. Bijvoorbeeld externe dienstverleners die ons helpen bij het verwerken van jouw persoonsgegevens. We zullen je gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen. 

Verwerkers die ons helpen met het verwerken van jouw persoonsgegevens mogen jouw gegevens alleen gebruiken volgens onze instructies en voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten die zij aan ons leveren. Jouw gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Met alle verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Gegevens die via cookies worden verzameld kunnen worden gedeeld met de partijen die deze cookies plaatsen. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Hoe gaan we om met persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen bij het verwerken van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 

Beveiliging

We besteden veel aandacht aan het goed beveiligen van persoonsgegevens. Zo worden de (persoons)gegevens die je invult op de website bijvoorbeeld tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. 

Geheimhouding

Onze medewerkers en externe dienstverleners hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. Daarom krijgen alleen bepaalde medewerkers toegang tot jouw gegevens.

Waar slaan we jouw gegevens op?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om je privacy te waarborgen, kiezen we onze leveranciers zorgvuldig uit en zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. 

De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Als we (eventueel via onze externe dienstverleners) jouw gegevens buiten de EU verwerken, dan zorgen we voor een adequate bescherming van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door speciale contacten (zoals EU model clauses of Privacy Shield) die dit waarborgen te gebruiken. 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren. In alle gevallen verwijderen we de gegevens zodra we deze niet meer nodig hebben en niet meer hoeven te bewaren.

Jouw rechten 

Jij hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met jouw gegevens doen en waarom we jouw gegevens nodig hebben Dat doen we door middel van dit privacy statement. Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden heb je de volgende rechten:

  • Recht op inzage (als je wilt weten welke gegevens we van jou verzamelen);
  • Recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);
  • Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kan je ons vragen om jouw gegevens te verwijderen);
  • Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag je ons vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken);
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als je wilt kunnen we jouw gegevens doorgeven aan een andere partij of jou een kopie van jouw gegevens geven);
  • Recht op bezwaar (in sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens).

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kan je contact met ons opnemen via het contact formulier op de website. We reageren binnen een maand op jouw verzoek. 

Klachten

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op je privacy gerelateerde vragen reageren, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht je vragen hebben over dit privacy statement  of gebruik willen maken van jouw rechten als betrokkenen, dan kan je schriftelijk contact opnemen via ons contact formulier op de website.